0235 6263 232

Thư mời tham gia viết bài Nội san Nghiên cứu Chính sách và Công vụ

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Viện Nghiên cứu và Phát triển có Thư mời về tham gia viết bài Nôi san Nghiên cứu Chính sách và Công vụ số 04 năm 2019.

Nội dung tập trung vào:

1. Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về công vụ và chính sách công vụ thời kỳ hội nhập, cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Cải cách nền công vụ, công chức từ nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm.

3. Những thách thức đặt ra trong cải cách chế độ công vụ, công chức trong giai đoạn hội nhập, cách mạng công nghệ 4.0.

4. Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về quản trị đại học.

5. Những thách thức căn bản đối với quản trị đại học thế kỷ 21 và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học ở Việt Nam.

6. Mối quan hệ giữa quản trị đại học và phát triển nguồn nhân lực nội vụ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/6/2019.

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2019.

Địa chỉ gửi bài và thể lệ viết bài vui lòng tham khảo tại đây.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam