0235 6263 232

Thư mời tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề "Quản trị văn phòng doanh nghiệp - từ thực tế đào tạo đến định hướng phát triển"

 

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Trường Đại học Đồng Nai phát hành Thông báo số 171/ĐHĐN-KTH về tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2018 - 2019 với chủ đề "Quản trị văn phòng doanh nghiệp - từ thực tế đào tạo đến định hướng phát triển".

Theo đó, Trường Đại học Đồng Nai có thư mời gửi Phân hiệu Quảng Nam để cùng tham gia viết bài nghiên cứu về chủ đề trên.

1. Mục đích Hội thảo 

- Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực văn phòng trong doanh nghiệp tại các cơ sở đào tạo hiện nay.

- Định hướng phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực văn phòng phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay và trong thời gian tới.

2. Nội dung Hội thảo (trọng tâm)

- Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực văn phòng trong doanh nghiệp hiện nay.

- Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực văn phòng trong doanh nghiệp hiện nay.

- Đề xuất giải pháp, định hướng để tạo tạo và sử dụng nguồn nhân lực văn phòng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

- Kinh nghiệm tiên tiến của Việt Nam và các nước về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực văn phòng doanh nghiệp.

- Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực văn phòng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

- Yêu cầu và kỳ vọng của doanh nghiệp về nguồn nhân lực văn phòng hiện nay và trong thời gian tới.

3. Thời gian, địa điểm và thể lệ gửi bài

a) Thời gian nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2019

b) Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2019

c) Địa điểm: Trường Đại học Đồng Nai, địa chỉ số 04 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d) Thể lệ gửi bài: Theo hướng dẫn (file đính kèm)

HT


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt