0235 6263 232

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức tập huấn về phần mềm đào tạo

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về phần mềm đào tạo cho viên chức, giảng viên Phân hiệu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Phân hiệu Quảng Nam là công tác trọng tâm được lãnh đạo Phân hiệu quan tâm, nhất là trong quá trình chuyển đào tạo sang từ hình thức niên chế sang tín chỉ để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. Giúp lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và viên chức ý thức rõ hơn ý nghĩa đào tạo theo tín chỉ, các loại công việc phải làm và ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đào tạo theo tín chỉ, Phân hiệu Quảng Nam tổ chức tập huấn các phần mềm đến giảng viên, viên chức.

Giảng viên được mời tập huấn là Ths Phạm Ngọc Tú - Phòng Quản lý Đào tạo đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, Ths. Phạm Ngọc Tú giới thiệu đến giảng viên, viên chức Phân hiệu về ý nghĩa việc ứng dụng các phần mềm vào đào tạo tín chỉ tại Đại học Nội vụ Hà Nội, những thuận lợi, cũng như vướng mắc trong quá trình thực hiện đào tạo tín chỉ như quản lý sinh viên, cảnh báo học vụ, khen thưởng, kỷ luật, trả lời các câu hỏi của sinh viên,... và giới thiệu 05 phần việc phải làm (model) gồm:

- Quản lý sinh viên (công tác sinh viên): quản lý các thông tin chung của sinh viên như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, mã sinh viên, địa chỉ,...

- Quản lý quá trình (quản lý học tập): xét điểm thành phần, xét điểm học vụ, xét điểm ra trường, thi và tổng hợp kết quả.

- Quản lý tài chính: thu, nộp học phí của sinh viên.

- Quản lý hệ thống.

- Cổng thông tin: dành cho giảng viên, cố vấn học tập và dành cho sinh viên (đăng ký học, điểm thi, lịch học).

Sau buổi tập huấn này, Phân hiệu Quảng Nam tiến hành triển khai cụ thể từng model nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo theo hình thức tín chỉ tại Phân hiệu./.

HT

 

 


thiết kế web quảng nam