0235 6263 232

Thông báo về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018-2019

 

Capture

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên về tổ chức học kỳ phụ đợt 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên học lại (đối với học phần đạt điểm F), học cải thiện điểm (đối với học phần đạt điểm D, D+)

2. Thời gian đăng ký

- Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 03/12/2018 (sinh viên đăng ký theo mẫu nộp lại Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên - A.101)

- Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2018 sinh viên đóng lệ phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.210)

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên được rõ./.


thiết kế web quảng nam