0235 6263 232

TB về khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc 02 chương trình 2018-2019

 Nhằm phục vụ công tác triển khai đào tạo song ngành tại Phân hiệu Quảng Nam, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thông báo khảo sát nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng triển khai: Sinh viên Đại học chính quy trúng tuyển năm 2017, 2018.

2. Điều kiện học cùng lúc

- Ngành đào tạo chính của 02 chương trình học khác nhau.

- Kết quả học tập của sinh viên không thuộc diện xếp học lực yếu (sau khi kết thúc học kỳ thứ nhất năm đầu tiên của Chương trình 1).

- Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, điểm trung bình chung của học kỳ phải đạt từ 2,00 trở lên.

Cố vấn học tập triển khai, định hướng cho sinh viên hiểu và đăng ký học; Lớp trưởng các lớp triển khai đến sinh viên và tổng hợp gửi lại Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên chậm nhất ngày 30/11/2018.

Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến sinh viên nội dung trên (Mẫu đăng ký tại đây).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

HT


thiết kế web quảng nam