0235 6263 232

Bài viết

Thành lập Đội Phòng chống lụt, bão

Nhằm chuẩn bị và ứng phó với những tình huống thiên tai lụt, bão khi mùa mưa bão đến, ngày 27/11/2018 Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 265/QĐ-PHQN về thành lập Đội phòng chống lụt, bão tại Phân hiệu Quảng Nam.

Theo đó, Đội phòng chống lụt, bão gồm 33 thành viên, do ông Đoàn Quang Việt - Trung tâm Dịch vụ công làm Đội trưởng.

Đội phòng chống lụt, bão có các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống lụt, bão đến viên chức và sinh viên.

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng chống lụt, bão cho các thành viên.

- Xây dựng các phương án phòng chống lụt, bão và trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có bão, lụt xảy ra.

- Đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ./.

HT


thiết kế web quảng nam