0235 6263 232

Thông báo đăng ký mua đồng phục thể dục thể thao, áo Thanh niên cho sinh viên khóa 2018 - 2022

Nhằm tạo sự thống nhất về trang phục của sinh viên trong học tập giáo dục thể chất và sinh hoạt đoàn, Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2018 - 2022 đăng ký mua áo đồng phục thể dục, thể thao và áo Thanh niên như sau:

1. Đồng phục bao gồm

- 01 bộ quần áo thể thao.

- 01 đôi giày thể thao.

- 01 Áo thanh niên.

Đồng phục có in logo của Phân hiệu Quảng Nam.

2. Chi phí

a) Quần áo thể thao, đôi giày thể thao: 220.000 đồng/bộ.

b) Áo Thanh niên dài tay: 110.000 đồng/áo.

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp thu tiền gửi về Phòng TC-KT và lập danh sách đăng ký gửi về Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên./.

HT

 


thiết kế web quảng nam