0235 6263 232

Bài viết

Danh bạ

             DANH  BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN CƠ QUAN

1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam).

2. Địa chỉ: số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cơ sở Đà Nẵng: số 02 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Điện thoại: 0235.6263230  -  0235.6263232

4. Số Fax0235.6263239

5. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Websitehttp://truongnoivu-csmt.edu.vn.

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐẾN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT Họ và tên Chức danh Số phòng làm việc Thông tin cá nhân
Di động Email
I. Ban Giám đốc
1 Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc A.207 0912.357.066 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Đình Chín Phó Giám đốc A.103 0905.174.762 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. Phòng Tổ chức - Hành chính            *ĐT: 0235.626.3230/ Máy lẻ: 102, 108, 205, 209
3 Huỳnh Ngọc Dũng Trưởng phòng A.205 0905.052.099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng phòng A.108  0964.111.917 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Bùi Thị Thùy Dung Chuyên viên A.108 0905.568.656 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Đoàn Quang Việt Chuyên viên A.108 '0905.030.419 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Quang Ngọc Cán sự A.108 0905.997.867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Phạm Thanh Huệ Chuyên viên A.102 039.39.14.145 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Trần Thị Cúc Cán sự A.102 0905.979.144 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên A.209 0914.149.128  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Hồ Thị Ánh Hồng Chuyên viên A.209 0944.675.423 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Hồ Công Tuyến Chuyên viên KTX 0905.781.400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Trần Thu Vân Chuyên viên chính CSĐN 0914.584.777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Thân Đức Hiếu Cán sự Nhà kỹ thuật 0979.392.360 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Văn Hương Nhân viên Nhà kỹ thuật 0707.199.177  
16 Nguyễn Trọng Hoàng Nhân viên Nhà kỹ thuật 0905.604.155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Trần Đình Giang Lái xe Nhà kỹ thuật 0906.573.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nhân viên A.108 0905.582.480 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên A.209 0389.708.794 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III. Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên      *ĐT: 0235.626.3230, 0235.626.3239/ máy lẻ: 101, 105, 203
20 Hạ Nhất Duy Trưởng phòng  A.202 0914.754.737 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Nguyễn Văn Ta Phó trưởng phòng  A.105 0913.488.233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Phạm Hoàng Vũ Chuyên viên A.105 0989.853.243 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Phạm Ngọc Nghị Chuyên viên A.105 0972.751.039 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Nguyễn Kế Toại Chuyên viên A.101 0987.678.171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Lê Thị Diệu Chuyên viên A.101 0977.009.111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Nguyễn Thụy Ánh Ly Chuyên viên A.101 0905.108.841 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Phạm Hoàng Phương Chuyên viên A.101 0934.970.879 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Đặng Thị Thùy Dung Chuyên viên A.101 0368.744.798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Phan Văn Thịnh Chuyên viên A.101 0795.554.755 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Trần Nguyên Thùy Minh Chuyên viên A. 203 0905.711.984 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Nguyễn Văn Vui Chuyên viên A. 203 0905.076.469 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IV. Phòng Kế hoạch - Tài chính      *ĐT: 0235.626.3230/ máy lẻ: 211
32 Nguyễn Thị Tâm  Trưởng phòng  210 0905.268.235 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Nguyễn Thị Kim Phượng  Chuyên viên  210 0983.255.156 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Huỳnh Thục My Kế toán viên 210 0905.052.665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V. Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin thư viện     *ĐT: 0235.626.3230/ máy lẻ: 206
36 Hồ Phan Lâm Trường Phó Trưởng phòng A201 0916.232.532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Nguyễn Thị Hồng Luyến Chuyên viên A206 0905.716.616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Võ Đình Minh Duy Chuyên viên A206 0902.830.154 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Nguyễn Thị Tâm Huyền Cán sự Thư viện 0905.470.336 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 Trần Văn Hiệp Chuyên viên A206 0916.664.149 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Hồ Thị Bích Thủy Giảng viên Thư viện 0906.504.829 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Lê Thị Tố Nga Giảng viên A206 0905.330.105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 Hoàng Sĩ Ngọc Chuyên viên Thư viện 0905.488.191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VI. Khoa Khoa học cơ bản & Chính trị học            *ĐT: 0235.626.3230/ Máy lẻ: 303, 304
44 Trương Thị Thủy Trưởng khoa A.304 0964.739.579 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 Lê Thanh Toàn Giảng viên A.303 0982.676.769 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 Nguyễn Thị Lệ Hữu Giảng viên A.303 0933.528.239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47 Nguyễn Thanh Tuấn Giảng viên A.303 0987.443.440 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 Huỳnh Thị Thu Hiền Giảng viên A.303 0905.289.755 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 Lê Phước Quang Giảng viên A.303 0917.308.221 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
50 Nguyễn Văn Thành Giảng viên A.303 0974.640.612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 Nguyễn Minh Đức Giảng viên A.303 0905.826.354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VII. Khoa Quản trị nhân lực và Xã hội                 *  ĐT: 0235.6263230/ máy lẻ: 211
52 Hồ Thị Mộng Tuyền Phụ trách khoa A. 211

0906.424.628

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53 Nguyễn Văn Dũng Giảng viên A. 211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
54 Nguyễn Thị Cẩm Hà Giảng viên A. 211 0905.848.866 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
55 Lê Thu Huyền Giảng viên A. 211 0987.469.225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56 Nguyễn Hồ Phương Nhật Giảng viên A. 211 0935.143.898 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57 Phan Thị Yến Lai Giảng viên A. 211 0989.431.954 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58 Bùi Thị Minh Thu Giảng viên A. 211 0914.180.006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59

Võ Thiện Chín

Giảng viên A. 211 0905.029.461 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VIII. Khoa Quản trị văn phòng & Lưu trữ            *  ĐT: 0235.6263230/ máy lẻ: 306, 307
60 Hoàng Sĩ Nguyên Trưởng Khoa A. 306 0905153259 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61 Nguyễn Lương Định Giảng viên A.307 0914011541 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62 Lê Thanh Hùng Giảng viên A.307 0905342099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63 Trần Thị Hồng Nhung Giảng viên A.307 0963201777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64 Hoàng Thị Quỳnh Trang Giảng viên A.307 0909131744 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65 Trần Thị Trung Giảng viên A.307 0973381210 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IX. Khoa Hành chính và Pháp luật                       *  ĐT: 0235.6263230/ máy lẻ: 305
66 Đặng Thị Đào Trang Phụ trách khoa A. 305 0356538045 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67 Trần Thị Ngọc Ny Giảng viên A. 305 0905.785.229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
68 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên A. 305 0909195165 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 Trần Quyết Thắng Giảng viên A. 305 0932409490 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
70 Lê Thị Lan Phương Chuyên viên A. 305 0355009890 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
X. Trung tâm Dịch vụ công                                       *  ĐT: 0235.6263230/ máy lẻ: 104
71 Nguyễn Viết Trung Chuyên viên chính A.104 0913.191.459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
72 Huỳnh Trọng Dũng Chuyên viên A.104 0966.463.777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
73 Phạm Ngọc Thảo Nguyên Chuyên viên A.104 0932.401.445 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
XI. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ                          *  ĐT: 0235.6263230/ máy lẻ: 302
74 Nguyễn Quang Giảng viên A.302 0964.485.888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
75 Phan Thị Thu Giảng viên A.302 0788.607.999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
76 Trương Văn Anh Giảng viên A.302 0944.013.789 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
77 Nguyễn Đức Vĩnh Thắng Chuyên viên A.106 0868.375.789 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
78 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên A.302 0905.522.992 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
79 Võ Thị Thanh Thúy Giảng viên A.302 0932.597.680 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
80 Lê Vĩnh Hoàng Linh Giảng viên A.302 0905.378.382 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thiết kế web quảng nam