0235 6263 232

Bài viết

Danh bạ

             DANH  BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CƠ QUAN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

I. THÔNG TIN CƠ QUAN

1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam).

2. Địa chỉ: số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cơ sở Đà Nẵng: số 02 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Điện thoại: 0235.6263230  -  0235.6263232

4. Số Fax0235.6263239

5. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Websitehttp://truongnoivu-csmt.edu.vn.

II. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐẾN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

db1

db2

db3

db4

 

 

 

 

 


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt