0235 6263 232

Bài viết

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019

       Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có phát hành Công văn số 1214/ĐHNV-QLKH về thông báo tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2019.

       Theo đó, danh mục các đề tài tuyển chọn cấp trường năm 2019 có nội dung sau:

      1. Nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

      2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ viên chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

      3. Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học hiện đại.

      4. Nghiên cứu ứng dụng mô hình văn phòng điện tử vào hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

      5. Chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - thực trạng và giải pháp.

      6. Phát triển kỹ năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

     Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các thầy, cô, giảng viên nghiên cứu và tham gia tuyển chọn đề tài NCKH như trên, lưu ý thời gian gửi thuyết minh đề tài trước ngày 15/7/2018, nội dung thuyết minh đính kèm theo Công văn 1214/ĐHNV-QLKH./.

HT


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Lắp mạng internet đà lạt lâm đồng
Lắp mạng internet FPT đà lạt
Mitsubishi Quảng Nam