0235 6263 232

Bài viết

KHẢO SÁT SƠ BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

       Thực hiện Kế hoạch số 1756/KH – ĐHNV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Kế hoạch số 524/KH-PHQN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam, sáng ngày 03 tháng 11 năm 2021, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam đón đoàn chuyên gia thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đến đánh giá sơ bộ chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại học ngành: Lưu trữ học, Quản lý nhà nước và Quản lý văn hóa. Buổi làm việc, có sự hiện diện của PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, đại diện Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; TS. Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam cùng trưởng, phó các Phòng, Khoa, Trung tâm.

 1

       Toàn cảnh phiên khai mạc trực tuyến Điểm cầu Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

       Đoàn chuyên gia đã khảo sát toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Các khoa chuyên môn, phòng chức năng và các trung tâm được đoàn khảo sát chú ý cả về mặt cơ sở vật chất, cũng như đội ngũ nhân sự. Đoàn khảo sát đặc biệt quan tâm đến thư viện, nguồn tài liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy – học tập và nghiên cứu.

2

Khoa Quản trị Văn phòng và Lưu trữ

3

Phòng Quản lý Khoa học & Thông tin – Thư viện

 4

Hội trường

 5

Phòng học

7

Thư viện

6

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

       Kết thúc buổi làm việc, dại diện đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cùng Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam đã họp, thảo luận và thống nhất những vấn đề cần chuẩn bị cho công tác khảo sát chính thức như: tài liệu, minh chứng về chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại học ngành: Lưu trữ học, Quản lý nhà nước và Quản lý văn hóa; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng cần quan sát, kiểm tra, thống nhất lịch trình khảo sát chính thức. Đây là cơ sở quan trọng cho đợt khảo sát chính thức đạt kết quả tốt.


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc