0235 6263 232

Articles

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Sáng ngày 11/12/2020, Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo thị ủy Điện Bàn tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Dự khai mạc có đồng chí Trần Đình Chín - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu và đồng chí Đinh Thị Bé - Phó trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy cùng gần 100 quần chúng ưu tú là viên chức, sinh viên Phân hiệu.

1

Đồng chí Trần Đình Chín - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại

lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Phát biểu tại lễ Khai mạc, đồng chí Trần Đình Chín - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phân hiệu nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị.

3

Đồng chí Đinh Thị Bé - Phó trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy Điện Bàn phát biểu tại lễ khai mạc và triển khai nội dung một số chuyên đề của lớp bồi dưỡng

Tại Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2020

Sau khi hoàn thành học tập và nghiên cứu, hi vọng rằng các học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng sẽ nâng cao ý ý tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc