0235 6263 232

Bài viết

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm 2019

 Theo đó, tuần sinh hoạt công dân gồm 12 buổi với các hoạt động chính như sau:

1. Giới thiệu về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam do Ths. Hồ Phan Lâm Trường, Ths. Nguyễn Thụy Ánh Ly thông tin

Theo đó, các bạn tân sinh viên được hai giảng viên giới thiệu tổng quát đến chi tiết các thông tin liên quan về Trường Đại học Nội vụ và Phân hiệu Trường ĐHNV tại tỉnh Quảng Nam, trong đó tập trung chính về các nội dung cơ sở pháp lý, uy tín, năng lực, cơ sở vật chất, điều kiện học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn, mức độ quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên, hệ thống KTX,...

IMG 0158 compressed 

Hình 1. Các bạn tân sinh viên tập trung sinh hoạt công dân đầu khóa

Thông tin chi tiết về Phân hiệu vui lòng xem tại đây.

2. Đại diện các khoa gặp mặt và giao lưu tân sinh viên của Khoa.

Đại diện 03 Khoa gồm Hành Chính - Pháp luật, Quản trị nhân lực và Xã hội, Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ giới thiệu đến các bạn trúng tuyển các ngành của Khoa liên quan đến các nội dung sinh hoạt chuyên môn, trong đó thông tin nhiều đến phương pháp, cách thức tiếp cận và học có hiệu quả các chuyên ngành mang tính đặc thù của từng khoa.

unnamed 1

Hình 2. Sinh viên các khoa giao lưu với Tân sinh viên

3. Thông tin về Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13:Thực hiện theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung giới thiệu về các nội dung chính của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015.

4. Giới thiệu về Thư viện Phân hiệu Quảng Nam

Đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin thư viện giới thiệu các thông tin chi tiết liên quan đến Thư viện và hoạt động của Thư viện. Thư viện Phân hiệu Quảng Nam được quan tâm, đầu tư khang trang, hiện đại được tổ chức thành Tòa nhà 3 tầng với tổng số 1.579m2, số lượng tài liệu đa dạng, phong phú với trên 21.147 bản đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên, viên chức và sinh viên tại Phân hiệu.

Thông tin chi tiết về Thư viện vui lòng xem tại đây

5. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc và được Đảng ta đưa vào Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác.

Thông qua buổi sinh hoạt đầu khóa, giảng viên Phân hiệu giới thiệu tóm tắt nội dung, tư tưởng, tác phong, đạo đức của Bác, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập hiện nay và khẳng định đây là những nội dung bình dị, có ý nghĩa sâu sắc, không phải xa vời, lý thuyết suông, gắn với giá trị đời sống của mỗi con người, trong đó có thế hệ sinh viên Phân hiệu Quảng Nam.

6. Chương trình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Quảng Nam.

Đại diện BCH Đoàn Thanh niên Phân hiệu Quảng Nam thông tin khái quát về các quy định sinh hoạt Đoàn của sinh viên, các hoạt động của Đoàn Phân hiệu, các phong trào tiêu biểu và khơi gợi tinh thần xung kích cho các bạn tân sinh viên tại buổi gặp mặt.

IMG 0177 compressed

Hình 3. Một số hoạt động tập thể được Đoàn Thanh niên triển khai trong buổi sinh hoạt

7. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (được Hội ghị Trung ương 8, khóa XI thông qua)

8. Giới thiệu Luật Giáo dục Đại học 

Ngoài giới thiệu các nội dung chung, Giảng viên Phân hiệu tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên, của Phân hiệu trong quá trình đào tạo.

9. Thông tin về giáo dục pháp luật do Công an tỉnh Quảng Nam thông tin

Tại buổi học tập, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin sơ nét về tình hình an ninh, trật tự nói chung trên địa bàn, những vấn đề nổi cuộm hiện nay, những thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến đối tượng là học sinh, sinh viên. 

IMG 0193 compressed

Hình 4. Hoạt động tập thể trong giờ giải lao tại buổi tuyên truyền pháp luật do Công an tỉnh Quảng Nam phổ biến

10. Các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên

Đại diện Phòng QLĐT&CTSV thông tin đến các bạn tân sinh viên về các chế độ, chính sách cho từng đối tượng cụ thể.

Trong quá trình học tập, các bạn sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ với Bộ phận Công tác sinh viên (thuộc Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên để được tư vấn, giải đáp).

11. Các nội dung về biển đảo

Biển, đảo là một trong những chủ đề thời sự nóng hiện nay, khách mời là TS. Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông tin về các vấn đề nổi cuộm hiện nay, quy định chung về Luật biển và điều ước Quốc tế về Luật biển hiện nay, các chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay liên quan đến các vấn đề biển, đảo trong bối cảnh đang xảy ra tranh chấp giữa các nước trong khu vực.

12. Công tác y tế

Nội dung chính là thông tin về các loại bảo hiểm, chế độ chính sách liên quan, quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình tham gia bảo hiểm ý tế học đường.

13. Công tác cố vấn học tập

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác đào tạo tại Phân hiệu, thông qua các Cố vấn học tập góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên, tạo sự an tâm cho gia đình khi gửi con học tập tại đây, đồng thời là cầu nối giúp sinh viên nhanh chóng hòa nhập, học tập và nghiên cứu tốt trong suốt quá trình học tập tại Phân hiệu, đồng thời giúp tư vấn, định hướng cho các bạn sinh viên giải quyết các vấn đề riêng của mình.

Tại buổi trao đổi, Phòng QLĐT&CTSV thông tin các cố vấn học tập cho các lớp.

14. Giải đáp thắc mắc và viết bài thu hoạch: kết thúc tuần học tập là buổi trao đổi những vấn đề sinh viên thắc mắc, sản phẩm cuối cùng là bài thu hoạch cuối khóa.

unnamed

 Hình 5. Các bạn tân sinh viên chụp hình tại Khu Giảng đường Phân hiệu tại Đà Nẵng 

 HT

 

 

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam