0235 6263 232

Bài viết

Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng phương pháp NCKH cho viên chức, giảng viên

 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học cho viên chức, giảng viên; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 142/KH-PHQN ngày 22/3/2019 về tổ chức lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức, giảng viên Phân hiệu Quảng Nam. Theo đó, Kế hoạch có các nội dung chính sau:

1. Mục đích

- Giúp viên chức, giảng viên ý thức rõ hơn ý nghĩa công tác NCKH trong hoạt động đào tạo đại học và sau đại học.

-Giúp cho các viên chức, giảng viên cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học;

- Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại Phân hiệu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong hoạt động chuyên môn và giảng dạy của viên chức, giảng viên.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai lớp Bồi dưỡng đạt được mục đích đề ra.

- Đảm bảo đúng thành phần, số lượng và thời gian đề ra.

- Phát huy tính chủ động của viên chức, giảng viên trong quá trình tổ chức lớp học.

- Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện tổ chức lớp học của Phân hiệu.

3. Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 ngày (thứ Năm - ngày 25/4/2019)

- Buổi sáng:    từ 08h00 đến 11h30

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

4. Địa điểm: Phòng A.307, Phân hiệu Quảng Nam.

5. Đối tượng tham dự: toàn thể viên chức, giảng viên Phân hiệu.

6. Giảng viên giảng dạy: PGS. TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội./.

HT

 


Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Xe ô tô cũ đã qua sữ dụng bảo hành 1 năm - tại Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Tạo con dấu online
ECOSPORT 1.5L AT TITANIUM
Ford Bảo Lộc
Phòng chống dịch bệnh, covid-19, corona
Mitsubishi Quảng Nam