0235 6263 232

Bài viết

Thông báo về thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019

 

Ngày 14/3/2019, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 115/TB-PHQN về thu học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với các lơp Đại học Liên thông Quản trị nhân lực hệ chính quy khóa học 2017 - 2019. Theo đó:

1. Mức học phí (Đơn vị tính: đồng)

TT Khóa - bậc đào tạo  Số tín chỉ Đơn giá/ 01 tín chỉ Học phí học kỳ II năm học 2018-2019 Ghi chú
1 Liên thông đúng ngành 13 411.000 5.343.000  
2 Liên thông gần ngành 18 411.000 7.398.000  
3 Liên thông trái ngành 21 411.000 8.631.000  

 

2. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2019

3. Hình thức: Sinh viên nộp một lần bằng Việt Nam đồng (VNĐ) theo phương thức chuyển khoản hoặc trực tiếp tại Phân hiệu Quảng Nam (Phòng A.210).

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A.210) để được giải đáp.

Thông báo đính kèm tại đây./.

HT

 


thiết kế web quảng nam
Tạo con dấu online
Western Ford Đà lạt - Lâm Đồng
Ford Bảo Lộc
Viettel Đà Lạt