0235 6263 232

02:25 22/07/2018

Thông báo tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 2014 - 2018

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Phân hiệu Quảng Nam phát hành Kế hoạch số 340/KH-PHQN về tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh sinh các lớp đại học chính quy, khóa 2014 - 2018.

 

Với mục đích nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình đào tạo và ghi nhận những kết quả đạt được của Thầy và trò Phân hiệu Quảng Nam trong toàn khóa học; biểu dương, khích lệ, khen thưởng những thành tích xuất sắc mà sinh viên đã đạt được trong hoạt động học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào trong toàn khóa; phát bằng tốt nghiệp và kết quả học tập cho sinh viên; Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy, khóa học 2014 - 2018.


Thành phần tham dự gồm:
- Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;
- Đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường.
- Ban Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam.
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc tại Phân hiệu Quảng Nam.
- Toàn thể viên chức và người lao động Phân hiệu Quảng Nam.
- Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp Đại học khóa 2014 - 2018.
- Đại biểu khách mời.
- Các báo, đài trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.


Thời gian: 08 giờ 23 tháng 7 năm 2018 (thứ Hai).


Địa điểm: Hội trường H - Phân hiệu Quảng Nam./.


HT