0235 6263 232

02:25 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 16/7/2018 -22/7/2018)

           Buổi

Ngày

tháng năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

16/7/2018

8h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Quảng Ngãi. Thành phần: PHT Nguyễn Minh Phương, PGĐ Trần Đình Chín, chuyên viên phòng ĐT&CTSV (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị xe). 14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 3

17/7/2018

10h00: Họp BCH Đảng bộ bộ phận; Thành phần: BCH Đảng bộ phận bộ phận; Địa điểm: Phòng 107 Làm việc bình thường

Thứ 4

18/7/2018

9h30: Sinh hoạt Chi bộ; Thành phần: Đảng viên Chi bộ 1; Địa điểm: phòng A.107

15h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 6; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

16h30: Họp đánh giá, phân loại quý II/2018; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 5

19/7/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

20/7/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

21/7/2018

Làm việc bình thường

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

22/7/2018

Nghỉ Nghỉ

 

- Từ ngày 20/6/2018-21/7/2018: Tổ chức thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 các lớp hệ chính quy

- Từ ngày 16/7/2018-T9/2018: trực tư vấn tuyển sinh theo Kế hoạch.