0235 6263 232

02:26 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 09/7/2018 -15/7/2018)

           Buổi

Ngày

tháng năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

09/7/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

10/7/2018

8h30: Giám đốc làm việc với Phòng ĐT&CTSV; Thành phần: Giám đốc, Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV, bộ phận Dịch vụ công, các cá nhân quan tâm; Địa điểm: Phòng A.107 14h30: Giám đốc làm việc với Phòng ĐT&CTSV; Thành phần: Giám đốc, Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV, bộ phận Khảo thí và đảm bảo chất lượng, bộ phận Công tác sinh viên, các cá nhân quan tâm; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 4

11/7/2018

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

15h30: Họp đánh giá, phân loại tháng 6; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

16h30: Họp đánh giá, phân loại quý II/2018; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 5

12/7/2018

Làm việc bình thường 14h30: Giám đốc làm việc với Phòng ĐT&CTSV; Thành phần: Giám đốc, Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV,bộ phận Tuyển sinh& đào tạo chính quy, các cá nhân quan tâm; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 6

13/7/2018

Làm việc bình thường 14h30: Giám đốc làm việc với Phòng ĐT&CTSV; Thành phần: Giám đốc, Lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV,bộ phận đào tạo Vừa làm vừa học, các cá nhân quan tâm; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 7

14/7/2018

Làm việc bình thường

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

15/7/2018

Nghỉ Nghỉ

 

- Từ ngày 20/6/2018-21/7/2018: Tổ chức thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 các lớp hệ chính quy

- Từ ngày 08-11/7/2018: Dự khóa tập huấn “ Đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT” tại Đại học Đà Nẵng; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín, đại diện các Phòng/Tổ thuộc Phân hiệu

- Từ ngày 10-12/7/2018: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tại Đà Nẵng; Thành phần theo danh sách.