0235 6263 232

02:24 22/07/2018

Phân hiệu Quảng Nam khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch cán sự” K8 tại tỉnh Khánh Hòa.

        Ngày 19/6/2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch cán sự” dành cho cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa.

 

1

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

       Tham dự buổi khai giảng giảng có ông Văn Ngọc Sen - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, TS. Trần Đình Thảo – Giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và gần 50 học viên.

 

3

TS. Trần Đình Thảo –Giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phát biểu khai giảng lớp học

 

       Học viên các bồi dưỡng được giới thiệu 3 phần gồm:
      • Phần 1: Kiến thức chung (Nhà nước và pháp luật chế độ xã hội chủ nghĩa, một số vấn đề về hành chính nhà nước, công chức và đạo đức công vụ,…)
      • Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn (kỹ năng soạn thảo, quản lý văn bản hành chính; lập và quản lý hồ sơ; giao tiếp hành chính, …)
      • Phần 3: Kiến thức, kỹ năng tự chọn theo vị trí việc làm (Ứng dụng tin học, …)

 

2

Ông Văn Ngọc Sen - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu

 

      Lớp học nhằm cung cấp, trang bị những kỹ năng cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, các quy định đối với công nhân ngạch cán sự và tương đương để các học viên thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình hiệu quả hơn./.