0235 6263 232

02:37 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 11/6/2018 - 17/6/2018)

           Buổi

Ngày

tháng   năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

11/6/2018

- Từ 7h30 - 8h30: Tập huấn triển khai công tác an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018; Thành phần: VC, NLĐ theo thành phần được cử; Địa điểm: Phòng A.307

- Từ 9h00-11h00: Làm việc với đoàn kiểm tra Công an tỉnh Quảng Nam về công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường; Thành phần: Mời Đại diện Đảng uỷ Bộ phận, đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Phòng HC-QT-TC, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ; Địa điểm: Phòng A.107

13h30: Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu các điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam; Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín (HC-QT-TC chuẩn bị xe)

Thứ 3

12/6/2018

Làm việc bình thường 15h00: Sơ kết hoạt động Dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2018; Thành phần: Mời Ban Giám đốc, BCH Quân sự Phân hiệu, Toàn thể trung đội Dân quân tự vệ; Địa điểm: Phòng A.307

Thứ 4

13/6/2018

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 5; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 5

14/6/2018

Làm việc bình thường 15h00: Tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 6

15/6/2018

8h00: Họp Chi bộ 1; Thành phần: Đảng viên Chi bộ 1; Địa điểm: Phòng A.107 Làm việc bình thường

Thứ 7

16/6/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

17/6/2018

Nghỉ Nghỉ

- 17h30, ngày 14/6/2018: Tổng kết hoạt động Ký túc xá năm học 2017-2018; Thành phần: Mời Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, BQL Ký túc xá; Địa điểm: Hội trường G

- 8h00, ngày 14/6/2018: Khai giảng lớp Lãnh đạo cấp phòng tại Quảng Bình; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện phòng ĐT&CTSV

- 8h00, ngày 16/6/2018: Khai giảng lớp lãnh đạo cấp phòng tại Quảng Ngãi; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện phòng ĐT&CTSV.