0235 6263 232

02:41 22/07/2018

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

       Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018; Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu từ ngày 31/5 đến hết ngày 04/6/2018

       Theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV, năm học 2017 - 2018 Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu 29 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Danh sách kèm theo).

       Nghiên cứu khoa học là hoạt động mang tính thường xuyên của Nhà trường nói chung và Phân hiệu Quảng Nam nói riêng; đối với sinh viên, tham gia nghiên cứu khoa học là một yêu cầu cơ bản giúp các em làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, định hình và biết cách nhận diện vấn đề, tìm hiểu bản chất và đề ra giải pháp xử lý vấn đề. Đây còn là kỹ năng định hình giúp các em có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đồng thời giúp các em xây dựng nền tảng, trang bị kỹ năng làm việc sau khi ra trường.

       Thời gian nghiệm thu từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2018, mỗi buổi nghiệm thu 03 đề tài; sau khi thực hiện xong, Phân hiệu Quảng Nam sẽ chọn ra tối đa 05 đề tài có số điểm cao nhất và có chất lượng tốt nhất gửi về Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham dự Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2018./.

        Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

IMG 1453 compressed

 

 

IMG 1431 compressed

 

IMG 1490 compressed

 

IMG 1481 compressed

 

HT