0235 6263 232

02:40 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 04/6/2018 - 10/6/2018)

             Buổi

Ngày

tháng năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

04/6/2018

8h00: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên. Thành phần: Theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Trường ĐHNVHN. Địa điểm: Phòng họp Thư viện.

9h00: Họp đánh giá phân loại tháng 5/2018. Thành phần: Viên chức và người lao động Phòng ĐT&CTSV. Địa điểm: Phòng A. 107.

14h00: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên. Thành phần: Theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Trường ĐHNVHN. Địa điểm: Phòng họp Thư viện.

Thứ 3

05/6/2018

8h00: Họp đánh giá phân loại tháng 5/2018. Thành phần: Viên chức và người lao động Phòng TC-KT. Địa điểm: Phòng A.210.

8h00: Họp đánh giá phân loại tháng 5/2018. Thành phần: Viên chức và người lao động Phòng KHCN và TTTV. Địa điểm: Phòng A.304.

14h00: Họp đánh giá phân loại tháng 5 và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2018. Thành phần: Viên chức và NLĐ Tổ Hành chính - Tổ chức. Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 4

06/6/2018

7h30: Dự Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP do Bộ Nội vụ tổ chức tại Khánh Hòa. Thành phần: PGĐ Trần Đình Chín.

8h00: Họp góp ý Quy chế tạm thời sử dụng Cơ sở Đà Nẵng. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân (Phòng HC-QT-TC chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng A.107.

14h00: Họp giao ban công tác tuần; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng A.107

16h00: Họp đánh giá phân loại viên chức & NLĐ tháng 5/2018. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

07/6/2018

8h00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thủ quỹ tại Trung tâm GDTX số 01 Đà Nẵng. Thành phần: Ban Giám đốc, đại diện Phòng ĐT&CTSV. Làm việc bình thường

Thứ 6

08/6/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

09/6/2018

8h00: Họp chi bộ 3. Thành phần: mời đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Phân hiệu Quảng Nam, Đảng viên chi bộ 3. Địa điểm: Phòng họp Thư viện.

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

10/6/2018

Nghỉ Nghỉ

- Ngày 05-06/6/2018: Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và đào tạo” tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: theo Quyết định số 1026/QĐ-ĐHNV ngày 25/5/2018.

- Ngày 05/6/2018: Dự họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức. Thành phần: theo Giấy mời.