0235 6263 232

02:43 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 28/5/2018 - 03/6/2018)

           Buổi

Ngày

tháng   năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

28/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 3

29/5/2018

Làm việc bình thường 14h00: Ban Giám đốc làm việc với Phòng ĐT&CTSV; Thành phần: VC&NLĐ Phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 4

30/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 5

31/5/2018

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban công tác tháng 5; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

16h00: Họp góp ý dự thảo quy trình tạm thời sử dụng cơ sở tại Đà Nẵng; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp A.107.

Thứ 6

01/6/2018

9h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 5; Thành phần: Tổ Hành chính, Tổ chức; Địa điểm: Phòng A.107

14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 5; Thành phần: Tổ Quản trị; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 5; Thành phần: Lao động ngắn hạn; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 7

02/6/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

03/6/2018

Nghỉ Nghỉ

- 8h00 ngày 30/5/2018: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho con của viên chức, người lao động; Thành phần, địa điểm: Theo Kế hoạch của BCH Công đoàn bộ phận.