0235 6263 232

02:28 22/07/2018

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực”

          Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường A307, Phân hiệu Quảng Nam đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực” dành cho Giảng viên và Viên chức của Phân hiệu.

 

IMG 0990 compressed

Toàn cảnh lớp học

 

Với mục đích là nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phương pháp giảng dạy tích cực; cung cấp các chuyên đề, kỹ năng trong giảng dạy để bài giảng được hiệu quả hơn; giúp cập nhật các phương pháp mới, cải thiện các phương pháp giảng dạy hiện có của các giảng viên thuộc Phân hiệu, Lớp Kỹ năng giảng dạy tích cực được tổ chức vào 04 ngày (05, 06, 12 và 13/5/2018) tại Phân hiệu Quảng Nam với sự tham gia giảng dạy của ThS. Nguyễn Thanh Hương - Học viện Hành chính quốc gia cùng hơn 40 học viên là giảng viên và viên chức hành chính thuộc Phân hiệu.

 

IMG 0985 compressed

 TS. Trần Đình Thảo - Q. Giám đốc Phân hiệu phát biểu khai giảng lớp học

 

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Trần Đình Thảo - Q. Giám đốc Phân hiệu đã làm rõ mục đích, ý nghĩa của tổ chức lớp học, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu về cung cấp thông tin bổ ích, nâng cao và cải thiện chất lượng đội ngũ giảng viên để đáp ứng được sản phẩm đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội; cải tiến và nâng cao hiệu quả đối từng môn học; đồng thời yêu cầu các học viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc, tham gia đóng góp, xây dựng bài để lớp Bồi dưỡng đạt được kết quả tốt nhất. 

 

IMG 0999 compressed

 Giảng viên ThS. Nguyễn Thanh Hương - Học viện Hành chính quốc gia 

 

Kết thúc 02 ngày học đầu tiên, đa phần học viên hài lòng và tâm đắc với kiến thức bổ ích, các phương pháp giảng dạy tiên tiến, cùng nhau giải đáp và gợi mở nhiều vấn đề mà giảng viên Phân hiệu có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn bài giảng của mình. 

Theo kế hoạch, lớp học sẽ tổ chức tiếp tục vào ngày 12, 13/5/2018.