0235 6263 232

02:27 22/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 07/5/2018 - 13/5/2018)

            Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

07/5/2018

Làm việc bình thường 14h00: Họp bàn phương án ký hợp đồng thời vụ; Thành phần: Mời Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TC-KT, Phòng HC-QT-TC; Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 3

08/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 4

09/5/2018

Làm việc bình thường

14h00: Họp giao ban; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp Thư viện

16h00: Họp phân loại tháng 4; Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 5

10/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 6

11/5/2018

Làm việc bình thường Làm việc bình thường

Thứ 7

12/5/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

13/5/2018

Nghỉ Nghỉ

- Từ ngày 05,6/05/2018 và ngày 12,13/5/2018: Học lớp BD kỹ năng giảng dạy tích cực; Thành phần: Theo kế hoạch số 195/KH-PHQN ngày 27/4/2018

- Từ ngày 8/05/2018: Phục vụ công tác kiểm tra báo cáo tài chính năm 2017; Thành phần: Phòng TC-KT; Địa điểm: Phòng A.107

- 8h00 ngày 12/5/2018: Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Đà Nẵng; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng ĐT&CTSV

- Từ ngày 14/4/2018-09/5/2018: Thi học kỳ II, năm học 2017-2018 khóa 2014-2018 theo kế hoạch số 157/KH-PHQN ngày 13/4/2018.