0235 6263 232

02:29 22/07/2018

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” K7 tại tỉnh Quảng Trị

 

         Ngày 26/06/2017, tại Sở Nội vụ tại tỉnh Quảng Trị, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc UBND các cấp tỉnh Quảng Trị.

 

20170626 080807

 

Bà Bùi Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

 

         Tham dự buổi khai giảng, có Bà Bùi Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc sở NV tỉnh Quảng Trị, PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, ThS. Trần Đình Thảo – Q. Giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và 88 học viên của khóa học.

 

20170626 080502

PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

        Mục tiêu của khoá học là nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, năng lực làm việc của công chức, viên chức để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp Phòng. Để lớp học đạt kết quả tốt, mỗi học viên cần có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tất cả nhằm tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

 

       Trong thời gian học tập 10 ngày, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý luận chung, học viên sẽ được đi thực tế và tham gia viết tiểu luận cuối khóa trước khi kết thúc chương trình học./.