0235 6263 232

02:20 22/07/2018

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
Chi tiết 
xem tại đây.