0235 6263 232

02:37 22/07/2018

Thông báo: Viết bài tham luận cho Hội nghị Quốc tế Ngày Lưu trữ lần thứ 27

Căn cứ thư mời của Viện Khoa học Lưu trữ Quốc tế (IIAS) gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc viết nghiên cứu tham luận và tham gia Hội nghị  Ngày Quốc tế Lưu trữ l

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 03

Chi tiết xem tại đây Thể lệ bài viết nội san xem tại đây

V/v mời viết bài cho Đặc san và Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cơ sở

Chi tiết xem tại đây --> V/v mời viết bài cho Đặc san và Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Cơ sở

Mời viết bài cho tạp chí số 8/2015

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà tổ chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên ch

Mời viết bài hội thảo khoa học "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp"

Mời cán bộ viên chức Cơ sở viết bài cho hội thảo Khoa học với chủ đề: "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực tr