• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Công đoàn Phân hiệu Quảng Nam tổ chức vui Tết Thiếu nhi ngày 01/6

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu tổ chức ngày Hội quốc tế thiếu nhi cho con của viên chức - người lao động thuộc Phân hiệu Quảng Nam.

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 05

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam ký Kế hoạch số 254/KH-PHQN về xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 05.

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 1036/QĐ-ĐHNV ngày 28/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018; Phân hiệu Quảng Nam tổ chức nghiệm thu từ ngày 31/5 đến hết ngày 04/6/2018

Thông báo về phòng, tránh sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Phân hiệu Quảng Nam có ban hành Thông báo số 234/TB-PHQN về phòng, tránh sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.

Kết thúc lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực”

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-PHQN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Phân hiệu Quảng Nam về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực tại Phân hiệu Quảng Nam cho toàn thể Giảng viên và Viên chức.

Hoàn thành công tác huấn luyện tự vệ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-BCH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của BCH Quân sự Thị xã Điện Bàn về Công tác huấn luyện tự vệ năm 2018, BCH Quân sự Phân hiệu Quảng Nam cử chiến sĩ tham gia huấn luyện từ ngày 21/5 đến hết ngày 25/5/2018.

footer new