• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Các nhiệm vụ Nhà trường giao cho Phân hiệu Quảng Nam trong năm 2018

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 105/QĐ-ĐHNV về giao kế hoạch công tác năm 2018 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Học viện Hành chính Quốc gia không còn tuyển sinh hệ Đại học

Thông tin từ Thuvienphapluat.vn, ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Hội trại hè năm 2018 với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Phân hiệu Quảng Nam tổ chức Hội trại hè năm 2018 với chủ đề “khát vọng tuổi trẻ”, với sự tham gia của 22 Chi đoàn viên thanh niên.

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có phát hành Công văn số 560/ĐHNV-QLKH về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ

Thông tin từ https://www.moha.gov.vn, ngày 15 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ phát hành Quyết định số 45/QĐ-BNV về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2018

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

footer new