• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII của Đảng

IMG 0975 compressedChiều ngày 16/4/2018, tại Hội trường H, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII cho toàn thể Đảng viên, viên chức và sinh viên.

Phân hiệu Quảng Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực”

IMG 0990 compressedSáng ngày 05 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường A307, Phân hiệu Quảng Nam đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy tích cực” dành cho Giảng viên và Viên chức của Phân hiệu.

Chương trình văn nghệ “Dấu ấn một thời và mãi mãi”

IMG 0980 compressedChiều ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường H, sinh viên lớp Quản trị Văn phòng - QTVP15D và Quản lý văn hóa - QLVH15C Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ “Dấu ấn một thời và mãi mãi”.

 

Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2018 tại Trường THPT trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

5Mùa tuyển sinh năm 2018 đã đến, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) đã có nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, chương trình, nội dung và các nội dung liên quan đến các chương trình đào tạo của Phân hiệu.

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

footer new