• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Hội trại hè năm 2018 với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Phân hiệu Quảng Nam tổ chức Hội trại hè năm 2018 với chủ đề “khát vọng tuổi trẻ”, với sự tham gia của 22 Chi đoàn viên thanh niên.

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có phát hành Công văn số 560/ĐHNV-QLKH về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ

Thông tin từ https://www.moha.gov.vn, ngày 15 tháng 01 năm 2018, Bộ Nội vụ phát hành Quyết định số 45/QĐ-BNV về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2018

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 theo hai hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập THPT (lớp 12).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-BNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

footer new