• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

        Ngày 28/7/2017, tại Hội trường A307, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Phó hiệu trưởng Nhà trường làm chủ trì; ThS. Trần Đình Thảo – Q. Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam; các Phó Giám đốc; Trưởng các đơn vị, phòng ban cùng toàn thể viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu Quảng Nam.

 

IMG 2663 compressed

TS. Trần Đình Chín trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017
của Phân hiệu Quảng Nam

 

        Tại Hội nghị, TS. Trần Đình Chín – Phó Giám đốc Phân hiệu trình bày báo báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, Nhà trường đã duy trì ổn định mọi mặt hoạt động, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong các công tác: đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí và đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, liên kết đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hành chính, quản trị, tổ chức, kế hoạch – tài chính, công đoàn, đoàn thanh niên… Sơ kết, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Phân hiệu Quảng Nam, Báo cáo đã chỉ rõ một số ưu điểm, thuận lợi như sau:

        - Phân hiệu Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, tiếp tục quá trình phát triển, trưởng thành của Phân hiệu. 

      - Sự chỉ đạo chặt chẽ kịp thời của Giám đốc và vai trò trưởng các đơn vị trong điều hành, chỉ đạo công việc. Sự phối hợp nhip nhàng, khoa học của viên chức, người lao động đã tạo được môi trường làm việc nghiêm túc và hiệu quả cao.

      - Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng liên kết và các hoạt động dịch vụ khác được theo dõi, quản lý chặt chẽ, phản ánh kịp thời thu chi vào nguồn tài chính của Phân hiệu Quảng Nam.

       Tuy nhiên cũng có tồn tại nhiều khó khăn như:

       - Việc mời giảng viên còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc sắp xếp thời khóa biểu.

      - Việc quản lý đào tạo như quản lý điểm, quản lý thời khóa biểu, quản lý chương trình kế hoạch chưa được công nghệ hóa.

       - Công tác quản lý lớp bồi dưỡng vừa làm vừa học và bồi dưỡng ngắn hạn còn gặp nhiều khó khăn do các lớp ở xa và kinh phí cho công tác quản lý lớp còn thấp.

       - Công tác cố vấn học tập chưa thực sự hiệu quả.

        Trong 6 tháng cuối năm 2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

       - Tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giao cho, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ.

      - Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, tổ chức học tập, thi, chấm thi, xét tốt nghiệp, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các bậc, hệ theo quy định; thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh năm 2017, chú trọng đến truyền thông tuyển sinh để tuyển đủ thí sinh về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

      - Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp tục triển khai những hạng mục các công trình xây dựng của Trường; bảo đảm cân đối thu – chi và quản lý tài chính các dự án, đề án, chương trình…

       - Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018.

      - Tổ chức các chuyến khảo sát thực tế cho sinh viên các lớp Quản lý Nhà nước tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; sinh viên ngành Quản trị nhân lực tại tỉnh Khánh hòa; sinh viên ngành Quản trị nhân lực tại các tỉnh Khánh Hòa; sinh viên ngành Văn thư – Lưu trữ tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt.

       - Xuất bản nội san Khoa học Nội vụ miền Trung – Tây Nguyên số 03, 04.

       - Bổ sung sách, tài liệu tham khảo cho năm học 2017 – 2018.

     - Tổ chức Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo – bồi dưỡng công chức, viên chức trong hội nhập quốc tế của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam”; Hội nghị “Trao đổi về việc tạo hứng thú các môn học cơ bản tại Phân hiệu Quảng Nam”.

      - Tổ chức các chương trình cho sinh viên “Mô hình Quốc hội giả định”, “Nhà quản trị giỏi”,  Hội thi “Soạn thảo văn bản lần thứ 3”...

         Hội nghị cũng được nghe các đại diện phòng ban, tổ giảng viên trình bày tham luận tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 về các công tác Đào tạo, bồi dưỡng; khoa học và hoạt động thư viện. Các tham luận nhìn chung đều tập trung phân tích, đánh giá một cách sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam trong 6 tháng cuối năm 2017.

 

IMG 2711 compressed

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương phát biểu tại Hội nghị

 

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương biểu dương những nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động Nhà trường trong 6 tháng qua; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch công tác năm 2017, phát huy kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

IMG 2717 compressed

ThS. Trần Đình Thảo phát biểu tại Hội nghị

 

         Cũng tại Hội nghị, ThS. Trần Đình Thảo – Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam chân thành cảm ơn lãnh đạo Nhà trường luôn dành cho Phân hiệu những tình cảm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời để Phân hiệu Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt tập thể viên chức và người lao động, Giám đốc Trần Đình Thảo hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 

IMG 2668 compressed

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new