• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Đăng ký dự thi Chuyên viên chính năm 2018

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 764/ĐHNV-TCCB (xem tại đây) về đăng ký dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2018.
Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể viên chức biết để đăng ký tham dự.
Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi vui lòng xem tại Quyết định số 28/QĐ-BNV (xem tại đây) ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước.
Viên chức đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng HC-QT-TC (qua chuyên viên Nguyễn Thị Thu Thủy - phòng A.210) trước 9h00 ngày 14/5/2018 để tổng hợp, trình Giám đốc báo cáo Phòng TCCB.
Mọi chi tiết thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng HC-QT-TC./.

H.T

 

 

footer new