• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT I ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT 2017 VÀ XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ)

 

Danh sách dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017

Chi tiết xem tại =>> Danh sách trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 035

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 036

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 037

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 038

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 039

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 040

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 041

Danh sach trung tuyen QD KHTV page 042

11

 Danh sách trúng tuyển theo phương thức xét học bạ

 Chi tiết xem tại =>> Danh sách trúng tuyển theo phương thức xét học bạ

1

2

3

4

5

 

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new