• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Một số điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2018

       Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số điểm lưu ý trong công tác tuyển sinh đại học năm 2018 như sau:
       1. Giảm điểm ưu tiên khu vực: thay vì 1,5 điểm tối đa như kỳ thi những năm trước, năm nay điểm ưu tiên tối đa còn 0,75.
       2. Tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên
          a) Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thì căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển.
         b) Các ngành khác, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
      3. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
         Các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
      4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT để vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
        a) Đối với trình độ ĐH xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.
        b) Đối với trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất (ngành cao đẳng), Sư phạm Thể dục thể thao (ngành trung cấp) xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.
     5. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực
         Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một Phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.”
    6. Tuyển sinh nhiều đợt trong năm
       Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày.
       Để giúp các em sinh viên có thêm thông tin trong chọn ngành nghề phù hợp, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) thông tin đến các học viên, học sinh và phụ huynh được biết, Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực 16 tháng 4 năm 2018.

         Xem chi tiết tại đây
HT

footer new