• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017.

       Trong ba ngày 5/6, 9/6 và 13/06/2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cho 8 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017.
       Sinh viên với việc nghiên cứu khoa học là hoạt động được lãnh đạo Phân hiệu đặc biệt quan tâm, bởi thông qua đó, sinh viên có cơ hội phát huy tính năng động, khả năng tư duy độc lập và áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Đồng thời đây còn là bước tập dượt giúp cho sinh viên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp sẽ diễn ra trong thời gian tới và cũng là nền móng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân sinh viên sau này.
       Trong ba ngày làm việc, sinh viên đại diện 09 nhóm lần lượt trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu đã phản biện và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng nhằm góp phần hoàn thiện hơn các đề tài nghiên cứu.
      Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các Hội đồng nghiệm thu đã thông qua 08 đề tài nghiên cứu khoa học:
        1. Đề tài “Giải pháp bảo vệ môi trường tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Nguyễn Đức Anh – lớp ĐH 1505 QLNE làm Chủ nhiệm đề tài.
        2. Đề tài “Văn hóa đọc của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng – lớp ĐH 1405 QTVD làm Chủ nhiệm đề tài.
        3. Đề tài “Xây dựng nông thôn mới ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Phạm Thế Dũng – lớp ĐH 1505 QLNG làm Chủ nhiệm đề tài.
        4. Đề tài “Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Phạm Thị Thảo – lớp ĐH 1405 QLNE làm Chủ nhiệm đề tài.
        5. Đề tài “Giảm nghèo tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam – Thực trạng và giải pháp” do sinh viên Phạm Tường Vy – lớp ĐH 1505 QLNF làm Chủ nhiệm đề tài.
        6. Đề tài “Nâng cao kỹ năng thuyết trình của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Phạm Thị Xuân Hồng – lớp ĐH 1505 QLNG làm Chủ nhiệm đề tài.
        7. Đề tài “Kỹ năng phản biện của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam” do sinh viên Lê Đình Phúc – lớp ĐH 1505 QTND làm Chủ nhiệm đề tài.
        8. Đề tài “Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” do sinh viên Lê Minh Hải – lớp 1505 QLNE làm Chủ nhiệm đề tài.
        9. Đề tài “Ứng dụng tin học vào học tập của sinh viên Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung” do sinh viên Ngô Văn Phi Hùng – lớp ĐH 1305 QTVE làm Chủ nhiệm đề tài
      Để có được những thành tích như ngày hôm nay là nhờ sự đam mê NCKH của sinh viên, sự hướng dẫn nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo và sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Phân hiệu. Những hoạt động NCKH thường kỳ này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo của Phân hiệu Quảng Nam./.

        Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

IMG 1895 compressed

 

 

IMG 1920 compressed

 

 

IMG 1929 compressed

 

 

IMG 1938 compressed

 

IMG 2524 compressed

 

IMG 2527 compressed

 

IMG 2542 compressed

footer new