• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên” K36 tại Đà Nẵng

        Ngày 29/05/2017, tại Văn phòng đại diện Bộ Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam phối hợp cùng Cục thuế Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên” dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Cục thuế Đà Nẵng.

 

IMG 1878

Bà Hồ Thị Thu Hồng – Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Cục thuế Đà Nẵng phát biểu

 

          Tham dự buổi khai giảng, có Bà Hồ Thị Thu Hồng – Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Cục thuế Đà Nẵng, TS Trần Đình Chín - Phó giám đốc Phân Hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam và 30 học viên của khóa học.

 

IMG 1895

TS. Trần Đình Chín - Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại Lễ khai giảng

 

           Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Trần Đình Chín - Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu của khoá học là nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, năng lực làm việc của công chức, viên chức theo tiêu chuẩn của ngạch Chuyên viên. Để lớp học đạt kết quả tốt, mỗi học viên cần có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tất cả nhằm tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

 

IMG 1884

Quang cảnh lớp học

 

         Trong thời gian học tập 02 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về Nhà nước; pháp luật về quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng, công nghệ hành chính về quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ, những kỹ năng cơ bản cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo khi thực thi công vụ theo vị trí việc làm gắn với tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức, viên chức. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý luận chung, học viên sẽ được đi thực tế và tham gia viết tiểu luận cuối khóa trước khi kết thúc chương trình học./.

footer new