• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

LỚP 1405QLND VÀ 1405QLNE THAM QUAN, THỰC TẾ TẠI BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ KHÁNH HOÀ

4 compressedTừ ngày 06/9/2017 đến ngày 10/9/2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế tại ba tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà cho các lớp 1405QLND và 1405QLNE.

Nhóm ngành Quản trị nhân lực tổ chức sinh viên đi thực tế tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng

P8290394 compressedTrong các ngày từ 27 đến 31/8/2017, nhóm ngành Quản trị nhân lực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) đã tổ chức chuyến đi thực tế đến Sở Nội vụ hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

 

Tiếp đón, làm việc với Đoàn cán bộ, công chức chính quyền địa phương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

7 compressed

 

Sáng ngày 29/8/2017, tại Hội trường A307, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã tiếp đón và làm việc với Đoàn cán bộ, công chức chính quyền địa phương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào nhân dịp Đoàn sang dự lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

 

 

 

 

Tổ chức giải Việt dã Viên chức, sinh viên Nội vụ lần thứ III

IMG 3833 compressedSáng ngày 05/9/2017, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam đã tổ chức Tổ chức giải Việt dã dành cho Viên chức, sinh viên Nội vụ lần thứ III

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new