• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông báo đấu thầu nhà ăn viên chức, sinh viên

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung (Cơ sở miền Trung) thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc Cơ sở miền Trung và các đơn vị, cá nhân trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng có nhu cầu thuê mặt bằng để phục vụ ăn uống cho viên chức, sinh viên và khai thác dịch vụ liên hoan, đám cưới xin liên hệ tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức thuộc Cơ sở miền Trung để đăng ký thủ tục tham gia đấu thầu.

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new