• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy nhăm 2015 và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt I.

Thông báo điểm chuẩn dự kiến tính đến 17h ngày 20/8/2015

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điểm chuẩn dự kiến các ngành tính đến 17h ngày 20/8/2015.

Thông báo bổ sung thông tin xét tuyển Bậc Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo bổ sung thông tin xét tuyển bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

footer new