• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC NĂM 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với bề dày 45 năm đào tạo nguồn nhân lực văn thư – lưu trữ, ngành này đã trở thành ngành đào tạo mũi nhọn góp phần không nhỏ trong việc tạo nên thương hiệu và uy tín cho Nhà trường. Thời gian qua, Trường đã cung cấp cho xã hội một số lượng lớn nhân lực chuyên ngành văn thư - lưu trữ ở các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nguồn nhân lực này không chỉ làm việc trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ mà còn có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động hành chính - văn phòng trong các cơ quan, tổ chức...và đã đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.

Hiện nay, Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học (Quyết định số 3558/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đào tạo trình độ thạc sỹ). Trường sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học khóa đầu tiên với chỉ tiêu dự kiến là 20 học viên vào cuối tháng 12 năm 2016.

Trân trọng thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân!

Thông tin tuyển sinh chi tiết  xem tại đây.

footer new