• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

       Nhằm biểu dương, khuyến khích, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học, ngày 11 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1879/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018.
       Theo đó, đối tượng tham gia là công trình khoa học và công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi.
       Lĩnh vực xét tặng gồm khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội và khoa học nhân văn.
      Thời gian nộp hồ sơ xét duyệt từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/7/2018 tại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.
       Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể giảng viên, nghiên cứu sinh biết và tham gia (thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây Công văn số 1879/BGDĐT-KHCNMT
HT

footer new