• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Chương trình học bổng Tây Ban Nha năm 2018

       Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Nội vụ ban hành Thông báo số 781/TB-ĐHNV (xem tại đây) về thông báo chương trình học bổng Tây Ban Nha năm 2018

      Theo đó, Chương trình học bổng Tây Ban Nhà năm 2018 là chương trình do Bộ Ngoại giao Colombia liên kết với Cơ quan hợp tác quốc tế thuộc Chính phủ Colombia, có tên gọi là ELE FOCALE 2018.
       Địa điểm học tại đất nước Colombia.
       Chương trình học bằng tiếng Tây Ban Nha.
      Thời gian tham gia: 01 học kỳ kéo dài 04 tháng từ 22/7/ đến 25/11/2018.
      Về giá trị chương trình học bổng, điều kiện, hồ sơ, quy trình xét tuyển vui lòng xem tại Thông báo số 781/TB-ĐHNV.
      Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc xem trực tiếp tại đây
      Phân hiệu Quảng Nam thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động Phiệu biết và đăng ký./.

footer new