• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI QUẢNG NAM (Từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018)

           

 Buổi

 Ngày

tháng  năm

SÁNG (Giờ làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (Giờ làm việc 13h00 đến 17h00)

Thứ 2

30/4/2018

Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 30/4

Thứ 3

01/5/2018

Nghỉ lễ 01/5 Nghỉ lễ 01/5

Thứ 4

02/5/2018

Làm việc bình thường 14h00: Họp giao ban công tác tháng 4; thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ thanh tra nhân dân. Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 5

03/5/2018

10h30: Họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh; Thành phần: Đại diện Ban Giám đốc, các đoàn đi tư vấn tuyển sinh, đại diện phòng ĐT&CTSV, chuyên viên làm công tác tuyển sinh; Địa điểm: Phòng A.107

9h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 4; Thành phần: Tổ Hành chính, Tổ chức; Địa điểm: Phòng A.107

14h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 4; Thành phần: Tổ Quản trị; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

16h00: Họp đánh giá, phân loại tháng 4; Thành phần: Lao động ngắn hạn; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

Thứ 6

04/5/2018

10h30: Họp đánh giá, phân loại viên chức tháng 4; Thành phần: VC&NLĐ Phòng ĐT&CTSV; Địa điểm: Phòng họp Thư viện

15h00: Họp Tổ chuyên gia đấu thầu; Thành phần: Tổ chuyên gia đấu thầu; Địa điểm: Phòng A.107

16h00: Họp BCH Quân sự Phân hiệu; Thành phần: BCH Quân sự Phân hiệu, CB Trung, Tiểu đội, nguyên cán bộ Trung, Tiểu đội (Đ.c Huỳnh Ngọc Dũng, Hồ P. Lâm Trường, Đặng T. Đào Trang); Địa điểm: Phòng A.107

Thứ 7

05/5/2018

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Nghỉ

(Mỗi phòng cử 01 CBVC đi làm)

Chủ nhật

06/5/2018

Nghỉ Nghỉ

- Từ ngày 28/4-01/5/2018: Nghỉ lễ 30/4, 01/5; BCH Quân sự Phân hiệu trực lễ theo kế hoạch.

- 8h00 ngày 05/5/2018: Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên tại Đà Nẵng; Thành phần: Đại diện Ban giám đốc, đại diện phòng ĐT&CTSV

- Từ ngày 14/4/2018-09/5/2018: Thi học kỳ II năm học 2017-2018 khóa 2014-2018 theo kế hoạch số 157/KH-PHQN ngày 13/4/2018.

 

footer new