• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Thông báo viết bài tham luận cho Hội nghị Ngày Quốc tế Lưu trữ lần thứ 27

Căn cứ thư mời của Viện Khoa học Lưu trữ Quốc tế (IIAS) gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc viết nghiên cứu tham luận và tham gia Hội nghị  Ngày Quốc tế Lưu trữ lần thứ 27 do Viện tổ chức từ ngày 15-18/10/2017; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội nghị. Cụ thể xem tại đây

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new