• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Thư mời viết bài Khoa học

Ngày 09 tháng 5 năm 2018, Khoa Khoa học Chính trị (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) phát hành Thư mời số 27/TM-KHCT về viết bài Nội san Khoa học chính trị số 03.

Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2018”

Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-ĐHNV ngày 03/5/2018 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2018”; Phân hiệu Quảng Nam triển khai đến toàn thể viên chức và người lao động như sau

Lịch nghỉ hè đối với sinh viên các lớp ĐH, CĐ năm học 2016-2017

Xem chi tiết tại => đây

TB: Về việc đấu thầu nhà ăn viên chức, sinh viên

Xem chi tiết tại =>> đây

Kế hoạch Xuất bản Tạp chí Khoa học Nội vụ số 18

Xem chi tiết tại đây

Thông báo: Chương trình Trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đại học Niagara - Hoa Kỳ năm 2017

Thông tin chi tiết về chương trình Trao đổi sinh viên xem tại đây

Thông tin chi tiết về Trường Đại học Niagara - Hoa kỳ xem tại đây

footer new