• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Lịch thi Học kỳ I trình độ Đại học chính quy khóa 2015 - 2019

Chi tiết xem tại đây.

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy

Chi tiết xem tại đây

KÊ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi sưu tầm các hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt và ngành nghề sản xuất; xây dựng phòng cụ học tập.

Nhằm tạo sân chơi trí tuệ, lành mạnh cho sinh viên, tăng cường tinh thần ham học hỏi, giúp sinh viên liên hệ, đối chiếu và ứng dụng các vấn đề lý luận về văn hóa, xã hội học, ngiệp vụ thự ký, ... trong thực tiễn, Cơ sở miền Trung thông báo kế hoạch: "Tổ chức Cuộc thi sưu tầm các hiện vật liên quan đến đời sống sinh hoạt và ngành nghề sản xuất; xây dựng phòng giáo cụ học tập". Chi tiết xem tại đây.

KẾ HOẠCH: Tổ chức lễ Khai giảng lớp Đại học liên thông hệ chính quy ngành Quản trị nhân lực năm 2016

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung thông báo kế hoạch: "Tổ chức lễ Khai giảng lớp Đại học liên thông hệ chính quy ngành Quản trị nhân lực năm 2016". Chi tiết xem tại đây.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VÀ TRIỆU TẬP SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định công nhận và triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2016.
Chi tiết xem tại đây.

footer new