• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Học viện Hành chính Quốc gia không còn tuyển sinh hệ Đại học

       Thông tin từ Thuvienphapluat.vn, ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.
      Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.
       Tại Điều 2 của Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg, Học viện Hành chính Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 14 nhiệm vụ và quyền hạn; trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia không còn được giao đào tạo trình độ Đại học, tập trung vào công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo quy định của pháp luật.
       Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2018.
      (Đính kèm tệp tin, tải về)
HT

footer new