• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv

Thư viện ảnh

thu vien anh

Liên kết

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Kế hoạch xuất bản Nội san khoa học Nội vụ miền Trung - Tây Nguyên số 03

Chi tiết xem tại đây

Thể lệ bài viết nội san xem tại đây

Mời viết bài hội thảo khoa học "Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ các Tỉnh miền Trung - Tây Nguyên"

Mời viết bài cho tạp chí số 8/2015


Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ trân trọng kính mời các nhà quản lý, các nhà tổ chức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên chức và giảng viên trong và ngoài Nhà trường tham gia viết bài cho Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ số 8 năm 2015.

Mời viết bài hội thảo khoa học "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp"

Mời cán bộ viên chức Cơ sở viết bài cho hội thảo Khoa học với chủ đề: "Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp"

Đăng ký ý tưởng sáng kiến năm 2015

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học

 

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new