• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv

Thư viện ảnh

thu vien anh

Liên kết

Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

   

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét chọn đề tài NCKH cấp Trường năm 2015

Hội thảo "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ tại Cơ sở miền Trung

Nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững, chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và toàn xã hội, đồng thời khẳng định uy tín, vai trò của mình; sáng ngày 22 tháng 07 năm 2014 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khao học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ” tại Cơ sở

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new