• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Hội thảo "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ tại Cơ sở miền Trung

Nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững, chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ và toàn xã hội, đồng thời khẳng định uy tín, vai trò của mình; sáng ngày 22 tháng 07 năm 2014 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khao học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ” tại Cơ sở

Video

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
0
0

footer new